logga

Kognitiv samtalsmottagning

Helen Broddesdotter - Kognitiv psykoterapeut steg-1 & Leg.psykiatrisjuksköterska

rutor

Varmt välkommen till Samtalsmottagningen

fors

Detta är en samtalsmottagning med kognitiv KBT inriktning. En plats för samtal/terapier och gruppverksamhet. Grundtanken med mottagningen är att den ska vara en plats där hela människan ska få finnas med. Att du som person ska bli bemött med värme och respekt för den just du är som unik individ. Därför är också alla insatser skräddarsydda efter dina behov och önskningar.

Om du upplever svårigheter heller har problem som exempelvis vid följande områden kan du kontakta mottagningen.

  1. Oro ångest
  2. Panikångest ( *se nedan)
  3. Nedstämdhet, lättare depression
  4. Socialfobi
  5. Stresshantering
  6. Sömnproblematik
  7. Låg självkänsla, negativ självbild
  8. Relations problem, svårigheter att samspela med andra
  9. Utbrändhet, utmattningssyndrom
  10. Enkel fobi som exempelvis Spindel, geting, sprutfobi

*Vid mer handikappande panikångest där det är svårt att ens lämna hemmet finns möjlighet att börja just där.

Kognitiv terapi är en effektiv metod att lösa upp eller lindra problem, svårigheter. Man arbetar med både tanke, känsla och beteende. Det är en strukturerad terapi form med en aktiv terapeut. Den räknas som en korttidsterapi men behandlingslängden varierar.

Följ länken sfKBT där finns mycket bra information och lästips. Naturligtvis försöker jag svar på alla dina frågor.